Logo BekoDesign
Web - Apps - Online

Privacy Statement

De voorwaarden van deze Privacy Policy zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en / of via de website aangeboden informatie te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

1. Beheer & Eigendom

1.1 De website www.BekoDesign.com wordt beheerd en is eigendom van BekoDesign, gevestigd te Lange Voren 135, BARNEVELD. De contactgegevens zijn te vinden bij contact.

1.2 De verstrekte gegevens op deze website zijn eigendom van BekoDesign.

2. Analyse & Cookies

2.1 Gegevens met betrekking tot het volgen van gebruikers op deze website worden in sommige gevallen permanent bewaard, maar wel geanonimiseerd. De gegevens zijn op dat moment niet meer te herleiding naar een persoon of organisatie, tenzij de gegevens gebruikt worden bij de afhandeling van een bestelling en de gegevens deel uitmaken van administratieve verplichtingen.

2.2 BekoDesign maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn tekstbestanden die door een pagina op een computer worden opgeslagen, dit kan bijvoorbeeld een geselecteerde taal zijn of informatie om inloggegevens te kunnen bewaren.

2.3 De bezoeker van deze website heeft zelf de mogelijkheid het plaatsen van cookies te blokkeren bij de instellingen van zijn/haar browser.

2.4 Cookies kunnen in alle gevallen verwijderd worden via de instellingen van de browser.

2.5 Cookies op de websites van BekoDesign kunnen ook gebruikt worden om het gebruik van de websites, diensten en producten te analyseren en te optimaliseren voor de gebruikers. Het surfgedrag van grote aantallen bezoekers worden met deze informatie verwerkt tot grafieken en patronen en worden geanonimiseerd opgeslagen.

2.6 BekoDesign en haar diensten kunnen ook gebruik maken van cookies om de communicatie / marketing te kunnen vervolgen op partnersites, of te wel via advertenties.

3. Beveiliging & Disclaimer

3.1 Alle verstrekte gegevens aan BekoDesign worden met zorg behandeld en zullen verwerkt worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.2 BekoDesign behoudt het recht de Privacy Policy op elk gewenst moment naar eigen inzicht te kunnen wijzigen, zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op deze website is daarvoor afdoende.

3.3 BekoDesign behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopieƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BekoDesign of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Informatie gebruiken, delen en / of downloaden is wel toegestaan wanneer dit uitsluitend bedoeld is voor persoonlijk gebruik. Uitgezonderd informatie waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de informatie vrij te gebruiken is of onder afwijkende voorwaarden.

3.4 Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

4. Inzage & Aanpassen

4.1 Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft is het voor iedereen mogelijk om de bij BekoDesign bekende gegevens op te vragen en een verzoek in te dienen voor het aanpassen van deze gegevens. BekoDesign verplicht zich het verzoek te beantwoorden binnen de wettelijk gestelde termijn van 14 dagen. De verzoeker kan bij het verzoeken van de door hem/haar behorende gegevens ook een specifiek formaat aanvragen hoe de gegevens gedeeld moeten worden. BekoDesign is verplicht om te onderzoeken of het technisch mogelijk is de gegevens op die manier aan te leveren.

4.2 Verzoeken tot verwijderen van de persoonsgegevens dienen schriftelijk te worden voldaan, ook dit verzoek wordt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld.

5. Klanten & Derden

5.1 BekoDesign verstrekt de klantgegevens en persoonsgegevens niet aan derden met uitzondering van:

  • Partijen die zijn betrokken bij de dienstverlening of bij de verwerking van een bestelling.
  • Wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om de gegevens te verstrekken.

Voor vragen over deze Privacy Policy kan er contact worden opgenomen via het contactformulier.