Logo BekoDesign
Web - Apps - Online

Ingang Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dinsdag 6 maart 2018

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de tot nu toe geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen heeft BekoDesign haar voorwaarden en privacy voorwaarden aangepast. Met dit bericht maken we bekend welke wijzigingen er door zijn gevoerd:

Voorwaarden:

Artikel 10.6 en 10.7 zijn vervangen door:

'10.6 De behandeling van persoonsgegevens die door klanten aan BekoDesign beschikbaar worden gesteld zijn onderhevig aan een verwerkingsovereenkomst. Deze verwerkingsovereenkomst wordt als losse overeenkomst ondertekend. Bij gevallen waar (nog) geen verwerkingsovereenkomst is ondertekend wordt BekoDesign onthouden van eerder overeengekomen verplichtingen, die afhankelijk zijn van een verwerkingsovereenkomst totdat de overeenkomst gesloten is.'

Deze aanpassing vervangt een artikel over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en stelt dat de verwerking en verwerking van persoonsgegevens in een aparte verwerkingsovereenkomst zal worden overeengekomen.

Privacy Statement:

In de privacy statement is verwijzing naar Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alsmede een kleine wijziging aan het recht van inzage en aanpassen van de gegevens.

Verwerkingsovereenkomst:

In eerdere overeenkomsten stond de behandeling van persoonsgegevens in de voorwaarden, maar met de komst van AVG willen we de verwerking van gegevens vastleggen in een losse verwerkingsovereenkomst. Dit heeft ook betrekking op eerdere overeenkomsten waarbij op dit moment nog spraken is van verwerking van persoonsgegevens door BekoDesign. Dit kan bijvoorbeeld het onderhoud van websites zijn waarbij wij toegang hebben tot ingevulde (contact)formulieren.

Daarom zullen wij de klanten waarbij we (persoons)gegevens verwerken benaderen om een verwerkingsovereenkomst te ondertekenen. In deze verwerkingsovereenkomst staat vermeld welke rechten en plichten er zijn voor jou als opdrachtgever en ons als opdrachtnemer.

Vulnerability Reporting Policy

Naast de bovenstaande wijzigingen heeft BekoDesign ook een nieuwe beleid gepubliceerd met betrekking tot het melden van mogelijke kwetsbaarheden van onze systemen. Dit beleid biedt beveiligingsonderzoekers de juiste informatie met betrekking tot het onderzoeken en melden van mogelijke incidenten. De pagina is in het Engels geschreven zodat deze ook toegankelijk is voor internationale onderzoekers.

Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot deze wijzigingen verwijzen we graag door naar onze support pagina.

Overig nieuws: